Aho Group ja konfliktinratkaisujärjestö CMI arvoyhteistyöhön

Pyrkimys vuoropuheluun ja rauhanomaiseen konfliktinratkaisuun yhdistää CMI:tä ja Aho Groupia. “Sotimalla ei ole ratkaistu yhtään konfliktia maailmalla tai perheessä”, sanoo Aho Groupin hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala.

Pyrkimys vuoropuheluun ja rauhanomaiseen konfliktinratkaisuun yhdistää CMI:tä ja Aho Groupia. “Sotimalla ei ole ratkaistu yhtään konfliktia maailmalla tai perheessä”, sanoo Aho Groupin hallituksen puheenjohtaja Miia Porkkala.

Mitä yhteistä on perheyrityksellä ja rauhanvälittäjällä? Paljonkin, jos kysyy Aho Groupin hallituksen puheenjohtajalta Miia Porkkalalta.

“Perheyrityksen menestyminen edellyttää runsasta vuoropuhelua. Sitä pitää käydä niin perheen, omistajien, hallitusten, johtoryhmien, työntekijöiden kuin asiakkaiden kesken. Rauhanvälittäjä puolestaan pyrkii luomaan kestäviä ratkaisuja tuomalla ihmisiä saman pöydän ääreen. Näen näissä kahdessa paljon samaa.”

Aho Group ja suomalainen konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiative (CMI) ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen. Kumppanuuden puitteissa Aho Group tukee CMI:n rauhanvälitystyötä maailmalla, ja CMI jakaa Aho Groupille asiantuntemustaan vuoropuhelusta ja konfiktinratkaisusta. Kyse on Porkkalan mukaan arvoyhteistyöstä.

“Me olemme mukana mahdollistamassa CMI:n tärkeää työtä, ja he auttavat meitä menestymään perheyrityksenä. Ajatus siitä, että sotimalla ei ratkaista konflikteja, on meille läheinen. Perheyrityksenä emme halua joutua sotatilanteeseen, jossa jokainen yrittää maksimoida oman etunsa, vaan ratkoa asioita ennakkoon yhdessä.”

Suuret tunteet altistavat perheyritykset konflikteille

Perheyritykset eroavat muista yrityksistä yhdellä merkittävällä tavalla: perheen läsnäololla. Perhe on yrityksille parhaimmillaan valtava voimavara, mutta sen toimivuudesta on pidettävä huolta. Konfliktit saavat usein alkunsa siitä, ettei asioita käydä läpi keskustellen.

”Kaikista pahinta on olettaminen. Pysyvää, hyvää yhteistyötä saadaan aikaan vain silloin, kun halutaan aidosti ymmärtää toisen näkökulma ja tarpeet. CMI:n opettamat tekniikat kuuntelemiselle ovat todella hyviä, koska ne pakottavat keskustelemaan ja sopimaan olettamisen sijaan.”

Perheyrityksissä tarve vuoropuhelulle lisääntyy, kun sitä luotsaava suku kasvaa. Jos vuoropuhelusta ei pidetä huolta, perheenjäsenet voi etääntyä toisistaan, yrityksistä ja yrittäjyydestä. Jotta yritykset voivat kehittyä, omistajan äänen yritysten hallitusten suuntaan on pysyttävä selkeänä ja yhtenäisenä.

“Isäni aikaan omistajan ääni tuli yhdeltä mieheltä, eikä vuoropuhelua tarvittu. Nyt kun meitä on viisi sisarusta omistajina, asioista pitää keskustella aivan eri tavalla, jotta löydämme yhteisen sävelen. Meillä on vahva tahto siirtää yritykset eteenpäin lapsillemme, eli kolmannelle sukupolvelle. Silloin dialogin tarve vain kasvaa.”

Vuonna 2017 CMI oli mukana 11 rauhanprosessissa 12 maassa. Kyky kuunnella ja aito pyrkimys ymmärrykseen ovat keskeisessä roolissa järjestön tavassa ratkaista konflikteja.

Vuonna 2017 CMI oli mukana 11 rauhanprosessissa 12 maassa. Kyky kuunnella ja aito pyrkimys ymmärrykseen ovat keskeisessä roolissa järjestön tavassa ratkaista konflikteja.

Yhteinen visio: kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa

CMI:n varainhankintapäällikkö Niklas Kaskeala kertoo, että kumppanoitumalla CMI:n kanssa yritykset voivat kasvattaa positiivista kädenjälkeään, eli vaikutusta ympäröivään maailmaan. Rauhan hinta on pieni verrattuna väkivaltaan: yksi rauhanneuvottelukierros kustantaa 40 000 euroa, kun päivässä käytetään aseisiin huikeat 4 miljardia euroa.

“Yrityskumppanimme jakavat kanssamme yhteisen vision siitä, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. CMI ja Aho Group tekevät kumpikin töitä pitkällä aikajänteellä ja hyvän puolesta. Palkinto saattaa olla vuosien päässä, mutta kumpikin näkee, että ratkaisua pitää työstää tässä ja nyt.”

Esimerkkinä pitkäjänteisestä toiminnasta Kaskeala mainitsee Aavan, Pikkujätin, Uudenmaan Seniorikotien ja Docrates syöpäsairaalan tavan toteuttaa hoitoa arvopohjaisesti, pikavoittoja hakematta sekä Rukan ja Pyhän kunnianhimoisen ympäristöohjelman, jonka ansiosta tunturit ovat tänä päivänä hiilineutraaleita.

“Rukalla ja Pyhällä tehtiin isoja satsauksia hiilijalanjäljen pienentämiseen jo ennen kuin ilmastoasioista puhuttiin paljon. Kymmenen vuotta sitten toimet eivät olleet vielä taloudellisesti järkeviä, mutta niihin haluttiin silti sitoutua. Nyt tilanne on jo kääntynyt voitoksi. Tarvitsemme edelläkävijöitä, jotka näyttävät, että vastuullisuus kannattaa.”

“Yksikään yritys ei voi sulkeutua alueelliseen kontekstiin, jossa Suomen ulkopuolisella maailmalla ei ole merkitystä.“

Aho Groupin kolme arvoa ovat 1) halu ymmärtää asiakasta, 2) rohkeus, työn ilo ja yrittäjyys sekä 3) vastuullinen ja pitkäjänteinen toiminta. Porkkala tunnistaa kaikki nämä myös CMI:n työssä: rauhanvälitys vaatii rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja pyrkimystä aitoon ymmärrykseen.

Rauhanomaisen konfliktinratkaisun ja vuoropuhelun periaatteiden jakamisen lisäksi Porkkala toivoo, että CMI pitää Aho Groupin ajan tasalla maailman kriisipesäkkeistä ja niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten toimintaan.

“Vaikka yrityksemme toimivat pääsääntöisesti kotimaassa, olemme osa globaalia maailmaa ja markkinaa. Yksikään yritys ei voi sulkeutua alueelliseen kontekstiin, jossa Suomen ulkopuolisella maailmalla ei ole merkitystä. Yhteistyö CMI:n kanssa on meille tapa olla osa kansainvälistä yhteisöä vastuullisella tavalla”, Porkkala sanoo.

Crisis Management Initiative (CMI) on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisen neuvottelun ja vuoropuhelun avulla. Rauhannobelisti Martti Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. Nykyisin CMI on yksi maailman johtavista toimijoista alallaan.

Aho Group on suomalainen toisen polven perheyritys, jonka tavoitteena on kasvattaa hyvää. Yritykset toimivat matkailun sekä terveyden ja hyvinvoinnin aloilla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Konserniin kuuluvia yrityksiä ovat Ruka ja Pyhä laskettelukeskukset, lääkärikeskus Aava, lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti, Uudenmaan Seniorikodit sekä osakkuusyhtiö Docrates syöpäsairaala.

 
AG_logo.jpg
musta logo.png